Projekti

Projekti i programi koje provodimo:

Program “Živjeti život kao SAN – samostalno, aktivno, neovisno II”

Cilj programa: Ponuditi znanja i vještine da slijepe osobe ostvare svoje potencijale, ali i podršku koja uključuje unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih učinkovitih socijalnih usluga za slijepe osobe, što će smanjiti socijalnu isključenost, poboljšati kvalitetu života i omogućiti razvoj suradničkih odnosa pružatelja usluga. VIŠE O PROGRAMU

Program “Gledam tvojim očima 4”

Cilj programa jest pružanjem socijalnih usluga u lokalnoj zajednici povećati kvalitetu života slijepih osoba, na način da im se pruža podrška u zadovoljavanju njihovih potreba te da se osnaži njihova integracija u zajednicu u kojoj žive. VIŠE O PROGRAMU >>

Završeni projekti / programi:

ESF projekt – “Videća asistencija – od izoliranosti prevencija”

Cilj projekta: nastavak pružanja socijalne usluge videćeg pratitelja u lokalnoj zajednici te povećati socijalno uključivanje i kvalitetu života slijepih osoba, tako da im se pruža podrška u zadovoljavanju njihovih svakodnevnih potreba te da se osnaži njihova integracija u zajednicu u kojoj žive. VIŠE O PROJEKTU

EU projekt “Videća asistencija  – od isključenosti prevencija”

Cilj projekta: Osiguranje podrške videćeg pratitelja za osobe s oštećenjem vida koje su članovi Udruge slijepih Varaždinske županije, omogućavanjem sudjelovanja u inače nedostupnima aktivnostima i obogaćivanje svakodnevnih sadržaja kako bi se povećala njihova socijalna uključenost i unaprijedila kvaliteta njihovog života. VIŠE O PROJEKTU

Institucionalna podrška udrugama osoba s invaliditetom

CILJ NATJEČAJA je podići razinu održivosti udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini putem trogodišnje financijske i stručne podrške stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju udruge. VIŠE O PODRŠCI

Program “Institucionalna podrška udrugama osoba s invaliditetom”

Institucionalna podrška u svrhu osiguranja plaće zaposlenika, omogućuje Udruzi da ostala financijska sredstva koja stječe iz drugih izvora preusmjeri u veću produktivnost i kvalitetu realizacije postojećih te u širenje novih aktivnosti i socijalnih usluga koje pruža svojim članovima. VIŠE O PROGRAMU >>

EU projekt „Snagom znanja, da razlika bude manja“ 

Projekt „Snagom znanja, da razlika bude manja“ financiran od Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna Republike Hrvatske, provodi se u partnerstvu s Udrugom slijepih Požeško-slavonske županije, Medicinskom školom Varaždin, Srednjom školom Pakrac i Hrvatskim savezom slijepih iz Zagreba. VIŠE O PROJEKTU >>

EU projekt „Čujmo glasove različitih: integriranje organizacija osoba s invaliditetom u civilni dijalog“

Projekt „Hearing diverse voices: mainstreaming disabled persons’ organizations in civic dialogue“ / „Čujmo glasove različitih: integriranje organizacija osoba s invaliditetom u civilni dijalog“ financiran je od strane Europske unije. Projekt se provodi u partnerstvu s gradom Varaždinom, Varaždinskom županijom i Koalicijom za život u zajednici. VIŠE O PROJEKTU >>

Projekt “Da bi srcem gledat znali, i veliki i mali“

Cilj projekta je edukacijom i senzibilizacijom dionika obrazovnog sustava doprinijeti razvoju pozitivnih stavova zajednice i aktivnoj civilnoj participaciji za jačanje društvenih veza i integraciju osoba s oštećenjem vida kao isključenih skupina društva. VIŠE O PROJEKTU >>

Projekt “Upalimo zajedno zeleno svjetlo”

Informiranje i osvještavanje građanstva kao poticaj za njihovu aktivnost u području vezanom uz uključivanje slijepih osoba u svakodnevni život zajednice, najbolje se može ostvariti kroz neposredne kontakte i socijalnu interakciju. VIŠE O PROJEKTU >>

Program “Institucionalna podrška udrugama osoba s invaliditetom”

Institucionalna podrška u svrhu osiguranja plaće zaposlenika, omogućuje Udruzi da ostala financijska sredstva koja stječe iz drugih izvora preusmjeri u veću produktivnost i kvalitetu realizacije postojećih te u širenje novih aktivnosti i socijalnih usluga koje pruža svojim članovima. VIŠE O PROGRAMU >>

Visits: 949