Projekt “Da bi srcem gledat znali, i veliki i mali“

Vođenje slijepe osobe

Projekt financira Regionalna zaklada za lokalni razvoj Zamah u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, s odobrenim iznosom u visini 39.900,00 kn. Cilj predloženog projekta jest kroz poticanje volonterstva i osvješćivanje najmlađih, doprinijeti stvaranju pozitivnih promjena u društvu i jačanju društvenih veza u lokalnoj zajednici.

Poticanjem volonterizma odraslih i senzibilizacijom djece želimo utjecati na promjenu stavova o različitosti, pružanju jednakih mogućnosti, promicati duh tolerancije i važnost aktivnog sudjelovanja u građanskim inicijativama lokalne zajednice. Educirana djeca i njihovi vršnjaci postati će potencijalni volonteri u budućnosti, s razvijenim osjećajem za toleranciju različitosti kao bogatstva društva. Korisnici projekta su volonteri – odgojno-obrazovni djelatnici, djeca u vrtićima i osnovnoj školi, zatim obrazovne ustanove, osobe s oštećenjem vida, kao i lokalna zajednica – građani.

Dugoročni ciljevi projekta su da projektne aktivnosti nastavimo u svim školama i vrtićima na području Varaždinske županije čime će se stvoriti mreža volontera u obrazovnim institucijama, učvrstiti veze i suradnja s obrazovnim institucijama, te potaknuti aktivno građanstvo i smanjenje isključenosti slijepih osoba.

Rokovi i sredstva za provedbu projektnih aktivnosti osigurana su od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.

         Logo Zamah                    Logo zaklade

Visits: 318