Započela provedba ESF projekta „Videća asistencija – od izoliranosti prevencija“

Projekt „Videća asistencija – od izoliranosti prevencija“ započeli smo provoditi 18. ožujka 2019. godine.

Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020“, a prijavljen je u sklopu poziva „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 480.680,00 kn.

Nositelj projekta: Udruga slijepih Varaždinske županije – Varaždin

Projektni partner: Hrvatski savez slijepih

Cilj projekta: nastavak pružanja socijalne usluge videćeg pratitelja u lokalnoj zajednici te povećati socijalno uključivanje i kvalitetu života slijepih osoba, tako da im se pruža podrška u zadovoljavanju njihovih svakodnevnih potreba te da se osnaži njihova integracija u zajednicu u kojoj žive.

Predviđeno je da projektom bude obuhvaćeno 35 korisnika za koje će korištenje usluga videće asistencije omogućiti da postanu punopravni članovi zajednice, olakšava im se svakodnevica i  pruža se mogućnost da ostvaruju svoje pune potencijale.

Ovim projektom osigurat će se stručnost videćeg asistenta, dobra organizacijska i koordinacijska podrška te se nadamo da će zbog koristi za naše članove ovaj projekt prerasti u sustavno financiranje.

Videći asistent pruža  slijepim osobama sljedeće vrste usluga:

  • Usluge videće pratnje prilikom odlaska u ustanove u kojima se slijepe osobe ne mogu samostalno kretati (pošta, banka, bolnica, trgovina, ustanova, itd.)
  • Pružanje videće podrške u rješavanju problema administrativnog karaktera (čitanje dokumenata, doznaka, liječničkih nalaza, recepata, uputnica, uplatnica, pošte itd.)
  • Usluge videće pratnje tijekom odlaska na različite kulturno-zabavne manifestacije, sportska događanja i slično (koncerti, kazališne predstave, kino, sportska natjecanja)
  • Prenošenje znanja i vještina koje će slijepoj osobi olakšati samostalno funkcioniranje (označavanje predmeta, aparata, odjeće, upotreba pomagala, itd.)

Visits: 147