Program Živjeti život kao SAN – samostalno, aktivno, neovisno

Cilj Programa je ponuditi znanja i vještine da slijepe osobe ostvare svoje potencijale, ali i podršku koja uključuje unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih učinkovitih socijalnih usluga za slijepe osobe, što će smanjiti socijalnu isključenost, poboljšati kvalitetu života i omogućiti razvoj suradničkih odnosa pružatelja usluga. Program je financiran od strane Ministarstva za demografiju, mlade i socijalnu politiku u  sklopu trogodišnjeg programa. Razdoblje provedbe programa je najdulje  36 mjeseci , a početak provedbe Programa je 01. lipanj 2017. godine.

Nositelj programa: Udruga slijepih Varaždinske županije – Varaždin

Partneri: Udruga slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske županije, Grad Varaždin, Grad Požega, Centar za socijalnu skrb Varaždin – Podružnica Obiteljski centar, Centar za socijalnu skrb Požega – Podružnica Obiteljski centar.

LETAK “ŽIVJETI ŽIVOT KAO SAN – SAMOSTALNO, AKTIVNO, NEOVISNO”

Visits: 194