Program „Gledam tvojim očima“

Pristup slijepoj osobi

Cilj programa jest pružanjem socijalnih usluga u lokalnoj zajednici povećati kvalitetu života slijepih osoba, na način da im se pruža podrška u zadovoljavanju njihovih potreba te da se osnaži njihova integracija u zajednicu u kojoj žive. Program je financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih u sklopu trogodišnjeg programa “videći pratitelj” za razdoblje od 2013. do 2015. godine.

Videći pratitelj pruža različite oblike socijalnih usluga i podrške, ovisno o potrebama korisnika programa. To uključuje pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima (odlazak liječniku, u ljekarnu, trgovinu, poštu, banku, centar za socijalnu skrb, općine itd.), obuku za obavljanje kućanskih poslova i pomoć pri obavljanju administrativnih poslova (čitanje dokumenata, pošte, uputnica, doznaka, recepata, uputa za korištenje te pisanje po potrebi) na području cijele Varaždinske županije. Pravo na uslugu imaju slijepe osobe koje su nesamostalne u kretanju.

Visits: 383