Rotacija

U situacijama kada moramo promijeniti smjer, najvažnije je da imamo na umu kako je slijepa osoba uvijek centar rotacije i ostaje na mjestu, dok se videći pratitelj okreće oko slijepe osobe koju vodi.

Rotacija

Nikada nemojte dopustiti da se slijepa osoba rotira. Slijepa je osoba uvijek centar rotacije.

Visits: 142