Prolazak kroz vrata

Kako bi slijepoj osobi olakšali prolazak kroz vrata, vrata otvarajte rukom vodiljom za koju se slijepa osoba drži, jer će i ona na taj način znati na koju se stranu otvaraju vrata. Ako je moguće neka slijepa osoba prilikom prolaska svojom slobodnom rukom zatvori vrata.

Zamah radionica

U slučaju da se radi o vratima koja se sama zatvaraju, a nalaze se na suprotnoj strani od ruke vodilje upozorite slijepu osobu da ispruži slobodnu ruku i na taj način se zaštiti od udarca vrata.

U mnogim javnim ustanovama koriste se pomična rotirajuća vrata i u toj situaciji je najbolje koristiti tehniku prolaska kroz uski prostor, s time da “uđete u vrata” odmah kod ruba, kako vrata ne bi zahvatila slijepu osobu, a izađete odmah kad se ukaže slobodan prostor kako bi i slijepa osoba imala dovoljno vremena izaći da ju rotirajuća vrata ne bi zakačila. Slijepa osoba je uvijek s vanjske strane i bijelim štapom može pratiti okvir kružnih vrata, što joj olakšava orijentaciju i mogućnost izlaska “iz vrata” čim se otvori mogućnost.

Visits: 165