O nama

Udruga slijepih Varaždinske županije – Varaždin

Udruga slijepih Varaždinske županije je neprofitna organizacija civilnog društva osnovana 1954. godine otkada kontinuirano provodi sveobuhvatni strateški program čiji je cilj održiva socijalna integracija svih članova s različitim dijagnozama oštećenja vida, podizanje kvalitete njihovog života te senzibilizacija javnosti za problematiku i mogućnosti slijepih osoba na području Varaždinske županije.

Adresa

Trg slobode 10
42000 Varaždin

Kontakt

  • Telefon: 042 213 185
  • Mobitel: 098 944 94 33 (Davor Janjušević, predsjednik Udruge)
  • Fax: 042 213 185
  • E-pošta: udruga.slijepih.varazdin@gmail.com
  • Skype: udruga.slijepih.varazdin
  • Facebook: Udruga Slijepih Varaždinske Županije

Radno vrijeme

Za članove

  • ponedjeljak: od 8 do 12 sati
  • utorak: od 14 do 16 sati
  • četvrtak: od 8 do 12 sati


Osnovni podaci

Udruga okuplja slijepe i visokoslabovidne osobe s područja Varaždinske županije.

Udruga je članica Hrvatskog saveza slijepih.

Ukupan broj članova Udruge: 165

Predsjednik Udruge: Davor Janjušević

Godina osnutka Udruge: 1954.

Datum i godina upisa u registar udruga: 4. veljače 1998.
Registrirana kod: RH Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji

Registarski broj: 05000256
Matični broj: 3007022
RNO broj: 0034096

OIB: 84398561074

Naziv banke i broj računa:

IBAN: HR1423600001101741444
Otvoren kod “Zagrebačka banka d.d.”

Gdje se nalazimo:


Prikaz veće karte

Visits: 2703