Kako pristupiti slijepoj osobi?

Pristup slijepoj osobi


Kako iz prvog susreta sa slijepom osobom ne bi pamtili neko negativno iskustvo, potrebno je biti upućen u neka osnovna pravila.

Kao i u svakoj drugoj komunikaciji i u komunikaciji sa slijepom osobom, nezaobilazan je i vrlo važan segment, prvi kontakt. On mora biti prirodan i izravan.

Uvijek se obraćajte slijepoj osobi, a ne videćem pratitelju!


Pristup slijepoj osobi 2

Kada pristupate slijepoj osobi, najbolje je upitati je možete li joj pomoći. Kako bi slijepa osoba bila sigurna da se obraćate njoj, možete joj lagano dodirnuti nadlanicu ili rame.

Ukoliko slijepa osoba treba pomoć, ona će to svakako i reći. Ako joj pomoć nije potrebna u toj konkretnoj situaciji, ne znači da joj neće biti potrebna u nekoj drugoj situaciji ili da neće biti potrebna nekoj drugoj slijepoj osobi.

Uvijek izverbalizirajte radnju koju činite” npr. Pružam ruku”.


Ako slijepa osoba prihvati ponuđenu pomoć, stanemo pokraj njene slobodne ruke. Slijepa osoba će pratiteljevu ruku uhvatiti odmah iznad lakta. Ruka videćeg pratitelja je savijena u laktu ili opuštena kraj tijela. Ruka slijepe osobe je u tom položaju savijena u laktu i na taj način je slijepa osoba pola koraka iza videćeg pratitelja. Takav položaj joj omogućava da preko pratiteljeve ruke osjeti sve važne informacije o kretanju i da ima dovoljno vremena da pravovremeno protumači te informacije.

Pristup slijepoj osobi

NIKADA nemojte slijepu osobu uhvatiti za ruku ili rame i gurati ju ispred sebe ili vući iza sebe!

Ovisno o razlici u visini slijepe osobe i videćeg pratitelja, slijepa osoba može:

  • uhvatiti pratitelja za rame (ako je slijepa osoba izrazito visoka u odnosu na pratitelja)
  • iznad lakta (ako su slijepa osoba i videći pratitelj približno iste visine), te
  • iznad ručnog zgloba – zapešća (ako je slijepa osoba izrazito niska u odnosu pratitelja)

Ove se modifikacije ponekad koriste u situacijama kretanja u kojima dolazi do promjena u visini kretanja kao primjerice pri ulasku i izlasku iz sredstava javnog prijevoza, hodanja po stepenicama i drugo. Najbolje je da slijepa osoba sama procijeni koja joj je varijanta najoptimalnija u pojedinoj situaciji.

Visits: 1637