Završna konferencija projekta “Snagom znanja, da razlika bude manja”