Sjedanje

U situaciji kada slijepa osoba želi sjesti pratitelj je dužan opisati mjesto, oblik i konstrukciju stolice ili drugog mjesta gdje će slijepa osoba sjesti, nakon čega je dovodi u kontakt sa stolicom polažući ruku slijepe osobe na naslon stolice. Ako stolica nema naslon ili se ne može prići naslonu, pratitelj dovodi slijepu osobu da koljenom ili potkoljenicom ostvari kontakt s rubom stolice.

Slijepa osoba će sama pronaći naslon i sjesti. Kao pomoć pratitelj može rukom slijepe osobe dotaknuti stol, što će uvelike olakšati orijentaciju o položaju stola i stolice.

Prilikom sjedanja za stol također je dobro da pratitelj da osnovne informacije verbalno, a potom da stavi jednu ruku slijepe osobe na naslon stolice a drugu na rub stola. Nakon toga će slijepa osoba izvući stolicu i istom rukom je pretražiti, dok će se istovremeno koristeći drugom rukom, pomicati prema stolu i sjesti.

Sjedanje slijepe osobe kraj

Kod sjedanja u redove, kao na primjer u kinu ili kazalištu, videći pratitelj dovede slijepu osobu do željenog reda i postrance zakorači u red, leđima okrenuti sjedalima i tako se zajedno kreću do mjesta za sjedenje. Prilikom izlaska iz reda važno je da prvo izađe videći pratitelj, a potom slijepa osoba.

Visits: 153