Početna konferencija “Snagom znanja, da razlika bude manja”