Institucionalna podrška udrugama osoba s invaliditetom

CILJ NATJEČAJA: podići razinu održivosti udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini putem trogodišnje financijske i stručne podrške stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju udruge.

Institucionalnom podrškom Nacionalne zaklade prvenstveno nam je cilj financirati udio u plaći stručne osobe zaposlene u udruzi na radnom mjestu tajnice/voditeljice programskih poslova. Financiranjem udjela u plaći, osigurava se kvalitetnija i ekonomičnija provedba projektnih aktivnosti, osiguranje održivosti i stabilizacije te daljnji rast i razvoj Udruge. Stručna osoba zaposlena u Udruzi obavljat će poslove pripreme i koordinacije projektnih aktivnosti, pisati izvještaje po projektima te obavljati administrativno-financijske poslove, ona će u potpunosti, organizirati, provoditi  i sudjelovati u savjetodavno – informativnim i tehničkim poslovima u svim predviđenim aktivnostima. Ujedno ona obavlja i poslove tajnice u Udruzi, što uključuje: učlanjenje i vođenje baze članova, vođenje evidencije, pisanje polugodišnjih i godišnjih izvješća o radu Udruge i druge poslove vezane uz članstvo u Udruzi.  Kroz Institucionalnu podršku cilj nam je povećati dostupnost Udruge nabavkom i postavljanjem taktilnih staza vodilja do ulaza u Udrugu u dužini od 4 metra. Taktilne staze su izrađene od materijala otpornog na oštećivanje, udarce i UV zrake i prilagođene su za postavljanje na frekventnim lokacijama kao što je naša. Tako ćemo članovima osigurati pristupačnost zgradi u kojoj je smještena Udruga, a ujedno biti će im dostupnije informacije i usluge koje Udruga pruža čime slijedimo Konvenciju UN o pravima osoba s invaliditetom.

Dosadašnje institucionalne podrške omogućile su niz pozitivnih promjena za Udrugu, njeno vodstvo i najvažnije, njeno članstvo. Postigli smo puno toga, a kao jedan od najvećih uspjeha naveli bismo, jačanje institucionalnih kapaciteta i ljudskih potencijala u smjeru stvaranje preduvjeta za apliciranje, a potom i potpisivanje Ugovora i provedba 3 europska projekta, do sada su 2 završena, a jedan je trenutno u provedbi. Zahvaljujući dosadašnjim institucionalnim podrškama uspjeli smo poboljšati poslovne procese, osigurati veću kvalitetu, efikasnost, dizanje organizacijskih kapaciteta Udruge na viši nivo, održavanje kontinuiteta zaposlenosti stručne osobe i stalno povećanje aktivnosti Udruge i njenih članova.

Udruga slijepih Varaždinske županije  – Varaždin koristi financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva od 01. siječnja 2019. godine.

Visits: 132