Učlanjenje

Članstvo u Udruzi

Članom Udruge može postati svaka slijepa osoba koja ispunjava uvjete utvrđene Statutom Udruge i za to izrazi svoju volju.

Slijepe osobe, po međunarodnoj definiciji sljepoće koju je prihvatila Udruga i Hrvatski savez slijepih kao njegova temeljna organizacija, su osobe koje su potpuno izgubile osjet svjetla (100% oštećenje vida) ili imaju samo osjet svjetla. Slijepe osobe su također i one osobe koje na boljem oku imaju ostatak vida do 5% što nam svojim nalazom potvrđuje ovlašteni spec. oftalmolog.

Uvjet za učlanjenje je da osoba ima prebivalište na području Varaždinske županije. Slijepa osoba koja je član ove Udruge ne može istovremeno biti član druge Udruge članice Saveza.
Molbu za prijem u članstvo osoba starija od 18 godina podnosi osobno, a za slijepu osobu mlađu od 18 godina ili osobu pod skrbništvom, molbu podnosi roditelj odnosno staratelj.

Redovni članovi plaćaju članarinu čiju visinu utvrđuje Izvršni odbor Udruge. Od plaćanja članarine oslobađaju se učenici i studenti na redovnom školovanju i imaoci socijalne iskaznice, o čemu odluku donosi Izvršni odbor.

Postupak učlanjenja u Udrugu

Potencijalni član dolazi u Udrugu koja se nalazi u Varaždinu, Trg Slobode 10, u radno vrijeme Udruge, ponedjeljak i četvrtak od 8 do 12 h i utorak od 14 do 16 h. Sa sobom treba donijeti osobnu iskaznicu s JMBG i OIB-om, te noviji nalaz oftalmologa radi popunjavanja podataka u članski karton.


Prikaz veće karte

Nakon popunjavanja članskog kartona potrebno je dogovoriti termin za pregled kod oftalmologa dr. Tea Musulin, pribaviti uputnicu, te s kartonom Udruge otići do doktorice koja popunjava medicinske podatke.

S tako popunjenim članskim kartonom potrebno je vratiti se u Udrugu i sa sobom donijeti dvije fotografije (veličine kao za osobnu). Potencijalni član bit će učlanjen u Udrugu ukoliko prema nalazu liječnika udovoljava uvjetima za prijem u članstvo (osobe koje su 100% slijepe ili imaju ostatak vida do 5%).

Prigodom učlanjenja novi će se član upoznati sa svim pravima i mogućnostima koje stječe učlanjenjem u Udrugu.

Visits: 1064